nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аматорка

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — амАторка.

ама́торка

ама́торка, -рки, -рці; -торки, -торок

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

заку́вати або закува́ти