nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові амальгамувати

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — амальгамувАти.

амальгамува́ти

амальгамува́ти, -му́ю, -му́єш

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

вису́шувати або висушува́ти