nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові амальгамований

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — амальгамОваний.

амальгамо́ваний

амальгамо́ваний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

спи́тувати або спитува́ти