nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові алябастровий

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — алябАстровий.

аляба́стровий

аляба́стровий, -ва, -ве

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

оска́ржити або о́скаржити