nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові алябастер

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — алябАстер.

аляба́стер

аляба́стер, -тру, -трові

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ре́зиґнація або резиґна́ція