nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові алюра

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Ю — алЮра.

алю́ра

алю́ра, -ри, -рі

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

цвинта́р або цви́нтар