nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові альґебричний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — альґебрИчний.

альґебри́чний

альґебри́чний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

леме́шик або ле́мешик