nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові альґебризм

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — альґебрИзм.

альґебри́зм

альґебри́зм, -му, -мові

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

підхо́дити або підходити́