nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові альґебра

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — Альґебра.

а́льґебра

а́льґебра, -ри, -рі

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

по́гань або пога́нь