nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові альтруїстичний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — альтруїстИчний.

альтруїсти́чний

альтруїсти́чний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

самору́чний або саморучни́й