nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові альпінізм

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — альпінІзм.

альпіні́зм

альпіні́зм, -му, -мові

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

упе́внений або у́певнений