nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові альбіґойці

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — альбіґОйці.

альбіґо́йці

альбіґо́йці, -ців, -цям

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

еквато́р або еква́тор