nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові алеґрі

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — алЕґрі.

але́ґрі

але́ґрі (іт.), не відм.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ві́дляск або відля́ск