nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові алеґро

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — алЕґро.

але́ґро

але́ґро (іт., муз.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

на́всторч або навсто́рч