nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові албанець

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — албАнець.

алба́нець

алба́нець, -нця, -нцеві; алба́нці, -нців

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

продуко́ваний або продукова́ний