nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові акциденція

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — акцидЕнція.

акциде́нція

акциде́нція, -ції, -цією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

Ма́настирище або Манастири́ще