nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові акцентувати

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — акцентувАти.

акцентува́ти

акцентува́ти, -ту́ю, -ту́єш

Речення зі словом «акцентувати»:

Я збиралася акцентувати в ній увагу на навчальному навантаженні та соціальному тиску, яких зазнають студенти, на тому, до чого ми їх заздалегідь не підготували, на темних закутках, куди може потрапити кожен і з яких, здається, немає виходу.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

поя́снювальний або поясню́вальний