nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові акумуляція

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Я — акумулЯція.

акумуля́ція

акумуля́ція, -ції, -цією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

надве́редити або надвереди́ти