nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові акузатив

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — акузатИв.

акузати́в

акузати́в, -ва, -ву (лат.) – знахідни́й відмі́нок

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

вимірю́вання або вимі́рювання