nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові актуальність

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — актуАльність.

актуа́льність

актуа́льність, -ности, -ності, -ністю

Речення зі словом «актуальність»:

Відбулася трагедія Італійської соціальної республіки та ритуальне жертвопринесення на площі Лорето, неминуче втрачали актуальність введені громадянською війною порядки, важко розпочиналося післявоєнне відновлення.

Я вношу нову інформацію у сформовану систему поглядів і установок, створюю нові установки, або змінюю актуальність наявних, чи взагалі руйную їх, щоби здійснити масштабний зсув у самій системі цінностей.

У зв’язку з доступністю цього варіанту допити під гіпнозом і наркотиками вже давно втратили актуальність.

Товариство з полегшенням зітхнуло, бо це вібрато уже трохи підзаїбало, навіть попри його актуальність.

Йому потрапляли до рук зламані олівці, ковпачки від кулькових ручок, погнуті канцелярські скріпки, іржаві леза і навіть старі візитки, більшість з яких давно втратили свою актуальність.

Стихійно народжений з розпаду імперії, що втратила актуальність, феодалізм стихійно призвів до реставрації та до встановлення монархій і князівств.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

дзво́нар або дзвона́р