nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові акторство

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — актОрство.

акто́рство

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

набі́р або на́бір