nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові активістський

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — активІстський.

активі́стський

активі́стський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

норвеже́ць або норве́жець