nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові активніший

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — актИвніший.

акти́вніший

акти́вніший, -ша, -ше

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

сенсімоні́зм або сенсімо́нізм