nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові актерка

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — актЕрка.

акте́рка

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

камер’ю́нкер або ка́мер’юнкер