nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові актер

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — актЕр.

акте́р

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

п’ятитомо́вий або п’я́титомовий