nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові акростих

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — акрОстих.

акро́стих

акро́стих, -ха; -стихи, -хів

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

вдо́воляєшся або вдоволя́єшся