nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові акордний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — акОрдний.

ако́рдний

ако́рдний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

повижина́ти або по́вижинати