nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові акомпаньювати

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — акомпаньювАти.

акомпаньюва́ти

акомпаньюва́ти, -нью́ю, -нью́єш

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

зажерти́ або заже́рти