nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові акомодація

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — акомодАція.

акомода́ція

акомода́ція, -ції, -цією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

бри́дкіший або бридкі́ший