nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові акмеїз

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Ї — акмеЇз.

акмеї́з

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

роздрато́вання або роздра́товання