nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові акліматизуватися

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — акліматизувАтися.

акліматизува́тися

Речення зі словом «акліматизуватися»:

Ветеринар також виявив, що муркотіння знімає втому і допомагає організму акліматизуватися після перельоту.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ча́стка або частка́