nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові акліматизувати

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — акліматизувАти.

акліматизува́ти

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

оплачени́й або опла́чений