nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові акліматизований

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — акліматизОваний.

акліматизо́ваний

акліматизо́ваний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

осо́бистість або особи́стість