nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові акліматизація

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — акліматизАція.

акліматиза́ція

акліматиза́ція, -ції, -цією

Речення зі словом «акліматизація»:

В Японії акліматизація та трансформування китайського видаються посиленішими й відбивають помітнішу самобутність.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

штайґе́р або шта́йґер