nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові аккерманський

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — аккермАнський.

аккерма́нський

аккерма́нський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

сумлі́нний або сумлінни́й