nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові айвівка

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — айвІвка.

айві́вка

айві́вка, -ки, -ці

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ве́черішній або вече́рішній