nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові азербайджанець

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — азербайджАнець.

азербайджа́нець

азербайджа́нець, -нця; -нці, -нців

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

пома́гач або помага́ч