nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові аеростатика

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — аеростАтика.

аероста́тика

аероста́тика, -ки, -ці

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

вартівни́чий або ва́ртівничий