nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аеросполучення

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — аеросполУчення.

аеросполу́чення

аеросполу́чення, -ння, -нню

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

голо́д або го́лод