nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові адьюнкт-професор

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склади з літерами Ю, Е — адьЮнкт-профЕсор.

адью́нкт-профе́сор

адью́нкт-профе́сор, адью́нкт-профе́сора

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

со́ром’язливий або сором’язли́вий