nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові адонічний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — адонІчний.

адоні́чний

адоні́чний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

загальни́к або зага́льник