nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові адміністративний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — адміністратИвний.

адміністрати́вний

адміністрати́вний, -на, -не

Речення зі словом «адміністративний»:

У найкращі роки європейської держави добробуту, коли адміністративний апарат усе ще мав широкі повноваження, а його авторитет залишався непорушним, виник дивовижний консенсус.

На решті поверхні були розкидані частково скручені аркуші паперу, маркери та інший адміністративний мотлох.

Згідно з рішенням суду, Петя мав пройти психологічне обстеження й розпочати лікування, за ним встановлено адміністративний нагляд, він мав покрити судові витрати, а також цілком відшкодувати спричинені ним збитки.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ці́дити або ціди́ти