nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аденоїди

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — аденОїди.

адено́їди

адено́їди, -дів, -дам

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

комента́рій або ко́ментарій