nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові адекватний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — адеквАтний.

адеква́тний

адеква́тний, -на, -не

Речення зі словом «адекватний»:

Адекватний загін летит за ними і прегоновий пінас віддалєєси від нас з єнчого боку.

Отже, або вода до Галереї більше не надходить, або ж налагодився адекватний стік.

Для належного усвідомлення цієї проблеми нам слід розробити адекватний підхід до вивчення й дослідження американської зовнішньої політики з метою розрізнення факторів і процесів, котрі її формують та визначають.

Коли на перший виклик знайшли адекватний відгук, людство перейшло до стану цивілізації.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

паля́тальний або палята́льний