nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові адвокатство

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — адвокАтство.

адвока́тство

адвока́тство, -ва, -ву

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

сургу́ч або су́ргуч