nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові адамант

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — адамАнт.

адама́нт

адама́нт, -ту; -ма́нти, -тів

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

поміркува́ти або помі́ркувати