nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові авіяторчин

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Я — авіЯторчин.

авія́торчин

авія́торчин, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

мізко́вий або мізкови́й