nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові авіотехніка

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — авіотЕхніка.

авіоте́хніка

авіоте́хніка, -ки, -ці

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

урожа́йний або у́рожайний