nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові авіопошта

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — авіопОшта.

авіопо́шта

авіопо́шта, -ти, -ті

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

де́спотизм або деспоти́зм