nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові авторизувати

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — авторизувАти.

авторизува́ти

авторизува́ти, -зу́ю, -зу́єш, -зу́є

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

двадцяти́річчя або двадцятирі́ччя